बटाटा वडा पाव । Batata Vada Pav Recipe In marathi

नमस्कार, बटाटा वडा पाव खायला कोणाला आवडतो? तुम्ही म्हणाल हा काय प्रश्न आहे, परंतु काही लोक बाहेरच खायला नको म्हणतात कारण त्यांना वाटत की ते आजारी होऊ शकतात.   त्यासाठी आज आम्ही तुम्हाला बटाटा वडा पाव घरी कसा करायचा हे शिकवणार आहोत चलातर सुरुवात करूया.   Batata Vada Pav Recipe In marathi Batata Vada Pav … Read more