Nephew Meaning in Marathi । Nephew मराठी अर्थ

आपण या पोस्ट मध्ये Nephew Meaning in Marathi पाहणारा आहोत. हा एक इंग्रजी शब्द असून याचा मराठी अर्थ आपण या पोस्ट मध्ये पाहणार आहोत. Nephew Meaning in Marathi Nephew म्हणजे “भाचा“ Nephew चे इतर अर्थ – पुतण्या, भाचा आपण वर Nephew चा मराठी अर्थ पहिला आहे.