What Meaning in Marathi । What मराठी अर्थ

आपण या पोस्ट मध्ये What Meaning in Marathi पाहणारा आहोत. हा एक इंग्रजी शब्द असून याचा मराठी अर्थ आपण या पोस्ट मध्ये पाहणार आहोत. What Meaning in Marathi What म्हणजे “काय“ What चे इतर अर्थ – काय आपण वर What चा मराठी अर्थ पहिला आहे.

Legend Meaning in Marathi । Legend मराठी अर्थ

आपण या पोस्ट मध्ये Legend Meaning in Marathi पाहणारा आहोत. हा एक इंग्रजी शब्द असून याचा मराठी अर्थ आपण या पोस्ट मध्ये पाहणार आहोत. Legend Meaning in Marathi Legend म्हणजे आख्यायिका Legend चे इतर अर्थ – अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण  आपण वर Legend चा मराठी अर्थ पहिला आहे.

Spouse Meaning in Marathi । Spouse मराठी अर्थ

आपण या अपोस्ट मध्ये Spouse Meaning in Marathi पाहणारा आहोत. हा एक इंग्रजी शब्द असून याचा मराठी अर्थ आपण या पाहणार आहोत. Spouse Meaning in Marathi Spouse म्हणजे जोडीदार , श्रीमती, पती व पत्नी , सोबतीअसलेला, जीवन साथी आपण वर Spouse चा मराठी अर्थ पहिला आहे.

DP Full Form in Marathi । DP म्हणजे काय?

आज आपण DP Full Form in Marathi आणि DP म्हणजे काय? याविषयी माहिती पाहणारा आहोत. आपण डिपी (DP) हा शब्द खूप वेळा ऐकला असेल. परंतु त्याचा अर्थ काय होतो तो आपल्याला माहित नसतो तर आज तुम्हला DP Full Form in Marathi आणि DP म्हणजे काय? याबद्दल सर्व संपूर्ण माहिती दिली जाणार आहे. साधारणपणे आपण DP … Read more

Before meaning in Marathi । Before म्हणजे काय?

या पोस्ट मध्ये तुम्हला Before meaning in Marathi तसेच Before म्हणजे काय? चा मराठीमध्ये अर्थ काय होतो ते आपण पाहणार आहोत. मित्रांनो Before हा एक इंग्रजी शब्द असून याचा वापर आपण नेहमी इंग्रजी बोलताना तसेच वाचताना करत असतो. तर त्याचा अर्थ खूप व्यक्तींना माहित नसतो तर आज आपण Before चा अर्थ पाहूया. Before meaning in … Read more

RIP meaning in Marathi | RIP Full Form In Marathi | RIP म्हणजे काय?

मित्रांनो आज आपण RIP meaning in Marathi तसेच RIP Full Form In Marathi आणि RIP (रीप) म्हणजे काय याची माहिती मराठीमध्ये या पोस्ट मध्ये पाहणारा आहोत. तुम्ही खूप वेळा वरील RIP ला शब्द ऐकला असेल. जास्तकरून तुम्ही हा शब्द WhatsApp वर पहिला असेल. परंतु तुम्हला या शब्दाचा meaning माहित आहे का? नसेल तर तुम्ही बरोबर … Read more