Maha Mrityunjaya Mantra in Bengali | বাংলায় মহা মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র

আজকের এই পোস্টে স্বাগতম বন্ধুরা আমরা দেখতে যাচ্ছি Maha Mrityunjaya Mantra in Bengali | বাংলায় মহা মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র Maha Mrityunjaya Mantra

Maha Mrityunjaya Mantra jaap lyrics in Bengali

Maha Mrityunjaya Mantra in Bengali

মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র

॥ জপ ॥

ॐ ত্রৈয়ম্বকম্ য়জামহে
সূগন্ধিম্ পূষ্টিবর্ধনম্ ।
উর্বারূকমিব বন্ধনাম্
মৃত্যুরমোক্ষিয় মামৃতাত ॥

Maha Mrityunjaya Mantra in Bengali | বাংলায় মহা মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র

Leave a comment