Legend Meaning in Marathi । Legend मराठी अर्थ

आपण या पोस्ट मध्ये Legend Meaning in Marathi पाहणारा आहोत. हा एक इंग्रजी शब्द असून याचा मराठी अर्थ आपण या पोस्ट मध्ये पाहणार आहोत.

Legend Meaning in Marathi

Legend म्हणजे आख्यायिका

Legend चे इतर अर्थ – अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण 

आपण वर Legend चा मराठी अर्थ पहिला आहे.

Leave a comment