भूमिती चा शोध कोणी लावला? Who is innovator of geometry?

Who is innovator of geometry? भूमिती चा शोध कोणी लावला? – आपण सर्वांनी शिकला आहे असा विषय म्हणजे भूमिती. आपण इयत्ता नववी पासून भूमिती विषय शिकण्यास सुरवात केली आणि पुढे आपल्या शिक्षणानुसार त्याचे प्रमाण आपल्या अभ्यासक्रमात होते.

आज जगामध्ये प्रत्येक मोजमाप करण्यासाठी भूमितीचा उपयोग केला जातो. त्यामुळे खूप किचकट गोष्टींचे मोजमाप अगदी सोप्या पद्धतीने केले जाऊ शकते.

भूमिती चा शोध कोणी लावला? Who is innovator of geometry?

भूमितीचा शोध हा Euclid (युक्लिड) या गणित तज्ञांनी लावला. Euclid (युक्लिड) हे ग्रीक या देशातील शास्रज्ञ होते.

Euclid (युक्लिड) यांनी इ.स.पु. तिसऱ्या शतकापूर्वी भूमिती या विषयावरील सर्व माहिती लिहून ठेवली होती.

पूर्वीच्याकाळी खगोलशास्राच्या अभ्यासामध्ये म्हणजेच ग्रह तारे यांचा अभ्यास करण्यासाठी भूमितीचा उपयोग झाला. Who is innovator of geometry?

Leave a comment